Praca nad sobą

Nikt nie jest idealny, każdy ma trudne cechy charakteru, które i jemu, i jego najbliższym potrafią znacznie uprzykrzyć życie. Ty też nie jesteś aniołkiem, prawda? Przyznanie się przed samym sobą do wad, świadomość własnych ograniczeń, refleksja dotycząca swojego postępowania, decyzji, sposobu budowania relacji z innymi – to podstawa tworzenia i pielęgnowania głębokich i stabilnych więzi. Ważna jest umiejętność spojrzenia na siebie, na swoje zachowanie z dystansem i uczciwa ocena własnych błędów. Jeśli potrafimy być samokrytyczni, to dajemy sobie szansę na zmianę, na rozwój, również w relacjach rodzinnych. Dzięki takiej postawie dostrzegamy i rozumiemy to, co możemy w sobie zmienić, aby więzi rodzinne były i dla nas, i dla naszych bliskich źródłem radości i wsparcia. Szczególnie w trudnych momentach, w konfliktowych sytuacjach cenna jest odpowiedź na pytania:

 – „Co ja mogłam / mogłem zrobić inaczej?”,

 – „Czy ja nie popełniłam / nie popełniłem błędu?”,

 – „Jak moje zachowanie odebrała bliska mi osoba? Jak się w tej sytuacji czuła?”.

 Dzięki temu nie widzimy winy tylko po stronie innych, nie zamykamy się w sobie, nie zacietrzewiamy we własnych żalach i pretensjach. Rodzinne nastroje to tygiel naszych emocji i emocji naszych bliskich. To wypadkowa wzajemnych oczekiwań, pretensji, zależności, radości i trosk.

Im więcej wysiłku włożymy w pracę nad sobą, tym większa szansa, że utrzymamy równowagę pomiędzy tym, co ważne dla nas, a tym, co ważne dla naszych najbliższych. Praca nad sobą to samoświadomość i motywacja do zmian, w których pomaga nam refleksja:

 1. Jakie popełniam błędy w relacjach z innymi?
 2. Z czego one wynikają?
 3. Jak chcę / powinienem / powinnam funkcjonować?
 4. Plan: jak mogę zmienić swoje postępowanie?
 5. Ocena: po czym poznam, iż zmiana przyniosła poprawę w moich relacjach rodzinnych?

 Praca nad sobą to korzyść nie tylko na płaszczyźnie funkcjonowania rodziny, dająca dystans do trudnych sytuacji, cierpliwość i wyrozumiałość w konfliktowych momentach oraz szanse na kompromis, gdy sytuacja wymaga ciężkich decyzji. To również wartość dla nas samych i możliwość rozwoju, którego efekty odczujemy kompleksowo.

  Ćwiczenie:

 Spójrz na siebie z dystansem. Spróbuj popatrzeć na swoje zachowanie oczami bliskich ci osób i oceń siebie uczciwie. Dostrzeż sytuacje, w których twoje zachowanie mogło na przykład eskalować konflikt, sprawić komuś przykrość, utrudnić rozwiązanie problemu i znalezienie kompromisu.

Zastanów się, jak mogłaś / mogłeś zachować się inaczej i jakie korzyści ty i twoi najbliżsi mieliby z takiej zmiany twojego zachowania.

Na podstawie: 

Nas troje czyli rodzinne nastroje Maria Rotkiel

Co ma pozytywny wpływ na pracę mózgu

Pozytywny wpływ na pracę mózgu ma:

-rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,

-czytanie i dyskutowanie,

-uczenie się języka obcego i zapamiętywanie nowych słówek

oraz zwrotów,

-granie na instrumencie,

-układanie puzzli,

-zapisanie się na Uniwersytet Trzeciego Wieku lub do klubu

seniora,

-wprowadzanie w życie nowych pomysłów.

Rady dla opiekunów seniorów

Jeżeli zauważasz niepokojące zmiany w zachowaniu seniorów, sprawdź przede wszystkim, czy:

 • nie zapominają o rutynowych i automatycznych czynnościach oraz mają kłopoty w wykonywaniu codziennych obowiązków,
 • nie potrafią zapamiętać informacji lub uczyć się nowych rzeczy,
 • trudno im powiedzieć, co działo się w danym dniu i w jakiej kolejności toczyły się wydarzenia,
 • nie potrafią adekwatnie ocenić temperatury powietrza, dlatego źle dobierają ubiór do pogody,
 • tracą zmysł orientacji, gubią się w znanych im miejscach,
 • charakteryzują się zmiennym nastrojem, szybko przechodzą od radości do płaczu, od rozpaczy do euforii,
 • mają trudności w zarządzaniu swoimi finansami, nie potrafią wykonać w pamięci prostych rachunków, boją się podejmowania nawet nieważnych decyzji,
 • wielokrotnie powtarzają te same historyjki lub używają tych samych zwrotów.
 • Na podstawie: Encyklopedia seniora. Profilaktyka, leczenie, aktywność, prawo>>>

Sztuka wyznaczania celów

Pochyl się nad myślą o tym, czego pragniesz, i przekuj ją w cel.

Wszystkie osiągnięcia każdego rodzaju, te duże i te małe, zawsze wynikają z jakiegoś celu. Wyznaczanie celów to najważniejsza sztuka i umiejętność w życiu.

Pozwala nam nabyć wszystkie inne umiejętności.

Każdy z nas od urodzenia umie stawiać sobie cele. Po prostu wyznaczanie celów stanowi główną funkcję naszego umysłu. Nasza świadomość wyznacza cel za pomocą myśli, a podświadomość posłusznie działa tak, by ten cel osiągnąć. Ludzie sukcesu uczą się, świadomie lub nie, jak rozwijać tę naturalną zdolność umysłu, by stała się potężnym narzędziem umożliwiającym osobiste osiągnięcia.

Historia pokazuje, że różni od siebie ludzie osiągają znakomite rezultaty, gdy ich umysł jest skupiony, motywacja w ryzach, a oni sami są wierni swojej wizji poprzez celowe działanie. Kluczową techniką (czy też strategią) umożliwiającą osiągnięcie takiego stanu umysłu i takiego sposobu życia jest wyznaczanie celów.

Zanim w 218 r. p.n.e. Hannibal przekroczył Alpy, wyznaczył sobie taki właśnie cel. Zanim Albert Einstein odkrył teorię względności, jego celem było poszukiwanie jej. Zanim artysta stworzy arcydzieło, wyznacza sobie taki cel w umyśle.

Doskonalenie naszej umiejętności wyznaczania celów we właściwy sposób to podstawa późniejszych sukcesów w życiu. Świadome wyznaczanie celów to proste, ale całościowe nastawienie i sposób myślenia. Wyznaczanie celów nie jest jednorazowym działaniem, lecz zestawem ćwiczeń tworzących nawyki, które z czasem kształtują podejście do życia.

Śnię o obrazie, a potem maluję swój sen.

— Vincent van Gogh

Wiele osób wie o idei wyznaczania celów. Niektóre z nich pewnie próbowały w przeszłości świadomego wyznaczania celów. Jednak niewiele osób opanowało sztukę właściwego wyznaczania celów lub ma świadomość naturalnych i psychologicznych podstaw skuteczności ich wyznaczania.

Badania na Uniwersytecie Yale

W 1953 r. wśród studentów ostatniego roku Uniwersytetu Yale przeprowadzono ankietę. Okazało się, że tylko 4% grupy wyznaczyło sobie w formie pisemnej jasne cele na przyszłość. Po upływie 20 lat, w roku 1973, ponownie przeprowadzono wywiady z nadal żyjącymi absolwentami z 1953 r. Stwierdzono, że te 4% studentów, które miało wyznaczone cele, wyceniano w sensie finansowym (najłatwiejszym do zmierzenia) wyżej niż pozostałe 96%.

Wspinaj się wysoko. Zajdź daleko.

Celuj ambitnie. Sięgnij gwiazd.

— inskrypcja na budynku Williams College

Niestety, tylko ok. 3 – 4% osób regularnie wyznacza sobie cele na piśmie. Nie ma tu znaczenia pochodzenie społeczne. Prawdopodobnie nie przez przypadek 95% ludzi (niemal taki sam odsetek jak odsetek osób niewyznaczających sobie celów) w chwili przejścia na emeryturę jest od kogoś zależnych — od rodziny, przyjaciół, organizacji charytatywnych czy emerytury firmowej lub państwowej. Tylko 5% populacji przechodząc na emeryturę, ma wystarczające środki własne na utrzymanie samych siebie. W tym ok. 2% to osoby, które odziedziczyły majątek, a kolejne 3 – 4% to ludzie, którzy do wszystkiego doszli sami, regularnie stawiając sobie świadome cele.

Jednak błędem byłoby myślenie, że wyznaczanie celów służy wyłącznie osiąganiu korzyści materialnych czy finansowych. Wyznaczanie celów to naturalny sposób funkcjonowania naszego umysłu. Oznacza to, że każda dziedzina i każdy aspekt naszego życia powinny być zorientowane na cel, jeżeli mamy w pełni wykorzystywać swój potencjał i przeżyć życie jak najlepiej.

Za każdym razem, gdy myślimy i podejmujemy decyzję, by coś zrobić, wyznaczamy sobie cel. Stwierdzenia: „Skończę pracę i zrobię sobie przerwę” lub „Posprzątam, a potem napiję się kawy” to przykłady naturalnego wyznaczania celów. Chodzi o proces podejmowania świadomej decyzji, wyznaczania celu i, jeżeli to konieczne, opóźniania gratyfikacji do czasu osiągnięcia celu. Wstanie rano z łóżka to jeden z celów, jakie dziś osiągnąłeś.

Pójście do pracy, do szkoły lub pozostanie w domu to także cele. Celem może być przeczytanie książki. Jak wspomniałem wcześniej, każda ciągle pojawiająca się myśl automatycznie staje się celem dla naszej podświadomości.

Osiągnięcie celu niekoniecznie musi stać w centrum procesu wyznaczania celów. Największą korzyść stanowi już samo pojawienie się celu. Istnienie powodu, by rano wstać z łóżka i włożyć w coś wysiłek, to główny czynnik sprawiający, że życie nabiera wartości. Dążenie do celu będzie na pewno wymagało od nas rozwoju osobistego.

Taki rozwój — bycie sobą w naszym najlepszym wydaniu — koniec końców powoduje tworzenie naszych najlepszych doświadczeń.

Planuj przyszłość, bo tam spędzisz resztę swojego życia.

— Mark Twain

Najważniejsze w celu jest to, by go mieć.

— Geoffry F. Abert

Jedna z pierwszych książek, jakie byłem w stanie porządnie przeczytać, to Psychocybernetyka Maxwella Maltza. Autor słusznie pisze w niej: „Emocjonalnie jesteśmy zaprojektowani jak rower — jeżeli nie poruszamy  się ku jakiemuś celowi, tracimy równowagę i przewracamy się”.

Na naszej drodze zawsze będą kamienie. Po prostu stanowią element podróży. Jeżeli podczas jazdy na rowerze zachowamy pęd, będziemy bardziej podskakiwać, ale w ten czy inny sposób zostawimy kamienie za sobą.

Jeżeli jednak naszemu życiu brak pędu, celu, do którego zmierzamy, istotnego powodu do życia, wówczas najmniejszy

kamyczek niepokoju wystarczy, byśmy spadli z siodełka i runęli na ziemię. Posiadanie celu jest równoważne z określeniem swojego miejsca docelowego i motywu  — daje motywację i pomaga utrzymać równowagę oraz pęd.

Musisz mieć odwagę postawić na swoje ideały, świadomie podejmować ryzyko i działać. Codzienne życie wymaga odwagi,

jeżeli ma być efektywne i dawać szczęście.

— Maxwell Maltz

Na podstawie: Mapowanie celów>>>

Twarze depresji

W 2015 roku ponad 5,5 tysiąca Polaków popełniło samobójstwo, z czego prawie dwa tysiące stanowili seniorzy (z grupy „60+”) – wynika z danych Komendy Głównej Policji. Oczywiście nie za każdym z tych dramatów stała depresja, ale niestety jest ona odpowiedzialna za bardzo wiele zamachów samobójczych.

źródło: www.twarzedepresji.pl

Nadwaga – jakie zrobić badania

Kompleksowość problemu z wagą

Otyłość stoi na przeszkodzie zdrowiu i osiągnięciu równowagi hormonalnej, ponadto wiąże się z wieloma chorobami i przewlekłym stanem zapalnym. Dlatego kiedy zaczynamy czuć się źle, a wskazówka wagi z uporem szybuje coraz wyżej, warto poddać się szczegółowej diagnozie. Nie zdarzyła mi się jeszcze otyła osoba, która miałaby TYLKO nadmiar kilogramów. Mimo że pojedyncze wyniki wydają się trzymać w widełkach wartości referencyjnych, sztuką jest ich prawidłowa interpretacja. Zadowalanie się tym, że pojedynczy wynik jest w normie, należy do kardynalnych błędów w stawianiu diagnozy.

Dobrym przykładem jest oznaczenie hormonu TSH, którego norma, zależnie od laboratorium, wynosi 0,27–5,2 mU/l, jednak wynik prawidłowy dla kobiety w okresie rozrodczym to nie więcej niż 1,5 mU/l! Ponadto poziom samego TSH o niczym nie świadczy. Aby poprawnie zdiagnozować pacjenta, należy zrobić pełny pakiet tarczycowy oraz USG tarczycy.

Nadrzędną sprawą jest więc znalezienie dobrego i wnikliwego specjalisty. Trzeba dociec, jaka jest głęboka przyczyna nadwagi, a także czy pojawiły się już jej ewentualne następstwa. W tym celu oprócz opieki dietetyka ważna jest też konsultacja z doświadczonym lekarzem.

Często należy:

 1. Sprawdzić poziom hormonów tarczycy oraz ich konwersję (TSH, f T3, f T4), a także ewentualną obecność przeciwciał anty-TPO, anty-TG.
 2. Oznaczyć poziom hormonów płciowych (testosteronu, LH/FSH, prolaktyny) oraz wykonać USG jajników (celem wykluczenia lub potwierdzenia PCOS).
 3. Wykonać USG tarczycy w celu wykluczenia autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, zwanego chorobą Hashimoto.
 4. Sprawdzić stan nadnerczy – poziom kortyzolu, ACTH, DHEA-S, aldosteronu.
 5. Zbadać poziom insuliny na czczo, krzywą insulinową i glukozową po jednej i dwóch godzinach w celu wykrycia ewentualnej insulinooporności lub utajonej cukrzycy typu 2
 6. Wykryć ewentualne nietolerancje pokarmowe – głównie na gluten (przeciwciała anty-GAD, anty-IA-2, IgA przeciw transglutaminazie tkankowej, całkowite IgA, IgE), jaja, zboża, mleko.
 7. Oznaczyć poziom peptydu C, informujący o pracy trzustki i potencjalnym zagrożeniu cukrzycą.
 8. Zbadać poziom witaminy D3 (25-OH-D3). Jej niedobory nasilają ryzyko chorób autoimmunologicznych, otyłości, niedokrwistości.
 9. Sprawdzić poziom witaminy B12, ferrytyny, kwasu foliowego, żelaza i selenu.
 10. Oznaczyć poziom CRP i OB w celu wykrycia toczących się ewentualnie stanów zapalnych.
 11. Zbadać poziom cholesterolu i trójglicerydów oraz homocysteiny.
 12. Wykonać badanie mutacji genu MTHFR – badanie zaburzenia metylacji.
 13. Wykonać analizę moczu (kwas moczowy, kreatynina, mocznik).
 14. Zrobić badania na boreliozę oraz pasożyty (glistę ludzką).

Nie zawsze trzeba robić wszystkie te badania, ale nie wolno ignorować wymogów własnego organizmu i testować na sobie dowolnie wybranych diet, bo wtedy mogą one narobić więcej szkody niż pożytku. Parametrów do sprawdzenia jest całkiem sporo, a jeśli pozostaną one niezweryfikowane, ułożenie prawidłowej diety jest praktycznie niemożliwe. Co prawda w jednym poradniku trudno jest zaproponować zasady, które będą uniwersalne dla tej swoistej puszki Pandory z chorobami

metabolicznymi, ale mam nadzieję, że zaufacie mi i wypróbujecie mój plan. Zawarłam tu wskazania, które mają za zadanie usprawnienie metabolizmu, oczyszczenie wątroby z toksyn oraz oczywiście spadek wagi, a przy każdej z wyżej wymienionych chorób jest to bardzo istotny element kuracji. Nie każda z Was musi mieć wszystkie te choroby naraz, ale i tak moje zasady będą pożyteczne i skuteczne. Ta dieta to swoisty detoks i regeneracja sił metabolicznych, prawdziwy REMANENT ORGANIZMU!

Higieniczny tryb życia oraz zdrowa dieta są w stanie zdziałać cuda, dlatego warto podjąć walkę o swoje zdrowie, tym bardziej że dieta, którą proponuję, jest naprawdę atrakcyjna, nie wymaga głodzenia się ani przestrzegania reżimu kalorycznego. Wymaga natomiast chęci, zadbania o „logistykę” oraz zaufania, że warto podjąć to wyzwanie.

To był tylko fragment publikacji: Dieta uzdrawiająca organizm – Magdalena Makarowska  Zobacz całość>>>

Podświadomość i sukces

Wszystko jest w głowie

Jeżeli myślisz, że dasz radę — dasz radę.

Jeżeli myślisz, że nie dasz rady — nie dasz

rady. W obu przypadkach będziesz mieć

rację.

 

To, czy postrzegamy porażkę jako przeszkodę, czy jako początek czegoś nowego, zależy od sposobu, w jaki używamy swojego umysłu. Być może najwspanialszym aspektem wolności człowieka jest możliwość i umiejętność wyboru własnych myśli niezależnie od sytuacji.

Każda z naszych myśli jest przyczyną prowadzącą ku skutkowi. Najczęściej powtarzające się myśli stopniowo stają się myślami dominującymi, które nasza podświadomość w końcu uznaje za prawdziwe. Następnie przeradzają  się one w myśli nawykowe, czyli automatyczne.

Krótko mówiąc: stają się naszymi przekonaniami.

Przekonanie to automatyczny sposób myślenia, wykształcony w odpowiedzi na daną sytuację czy bodziec lub jako reakcja na nie. Niektóre przekonania są pozytywne i służą nam, a niektóre negatywne i nas ograniczają.

Zarówno pozytywne, jak i negatywne przekonania zawsze będą dla nas prawdą, pod warunkiem że przyjmiemy

je bez wahania.

Jesteśmy tym, co myślimy. Wszystko, czym jesteśmy,

wynika z naszych myśli. Naszymi myślami

tworzymy swój świat.

— Budda

Za każdym razem, gdy myślimy, gdy czujemy,

gdy korzystamy z wolnej woli, siejemy ziarna.

— Kenneth Copeland

Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś.

Mt 8, 13

W okresie dorastania wyrobiłem sobie pewne ograniczające mnie przekonanie, któremu byłem wierny.

Uważałem, że z powodu dysleksji nigdy nie będę umiał dobrze czytać i pisać. To przekonanie podtrzymało i utrwaliło ówczesny stan rzeczy. Dopiero jako dorosły człowiek poznałem siłę pozytywnego myślenia i powiązałem ją z kwestią przekonań. Dzięki temu zakwestionowałem ograniczające mnie nastawienie i zastąpiłem je pozytywnym, inspirującym przekonaniem. Wówczas uczyniłem pierwszy krok na drodze do przezwyciężenia dysleksji. W osiągnięciu tego i wszystkich kolejnych celów szczególnie pomocna była wiedza o tym, jak działa podświadomość i jak — poprzez wyznaczanie celów — mogę ją zaprogramować na sukces.

Nasza wspaniała

podświadomość

Nasza podświadomość jest jak

najwspanialszy ze sług. Zawsze gotowa,

by podjąć działanie według rozkazu

świadomości lub kierując się wyznaczonym

przez nią celem.

 

Wyobraź sobie, że Twój mózg jest jak komputer.

Świadomość można porównać do ekranu monitora, a podświadomość — do niewidocznych na pierwszy rzut oka programów sterujących komputerem. Świadomość wraz z podświadomością decydują o tym, co zobaczysz na ekranie.

Potrafią, bo myślą, że potrafią.

— Wergiliusz

Twój umysł to święte miejsce, do którego nie wejdzie

nic szkodliwego, chyba że sam się na to zgodzisz.

— Ralph Waldo Emerson

Niemal codziennie naukowcy dokonują nowych odkryć dotyczących mechanizmu działania mózgu. Obecnie wiadomo na pewno, że podświadomość jest niezwykle potężna.

Lekarze i naukowcy nadal nie do końca rozumieją, na czym polega jej moc sprawcza, a większość ludzi nigdy nie wykorzysta jej we właściwy sposób. Nasza podświadomość działa bez przerwy, 24 godziny na dobę, niezależnie, czy akurat śpimy, czy czuwamy. Jej zasadniczą funkcją jest zapewnienie nam dobrego samopoczucia i zdrowia  oraz odpowiadanie na wszystkie nasze potrzeby.

Świadomość z podświadomością tworzą wyjątkową parę. Świadomość jest jak kapitan statku, odpowiedzialny za nadawanie kierunku i wydawanie rozkazów. Podświadomość jest jak załoga, która musi wykonywać rozkazy kapitana.

Przy całej swojej potędze podświadomość pozbawiona jest czegoś niezwykle ważnego — możliwości podawania w wątpliwość oceny wartości lub dokonywania  jej. Oznacza to, że podświadomość nie jest w stanie określać, czy coś jest dla nas korzystne czy nie, dobre czy złe, prawdziwe czy nie. To zadanie pozostaje w gestii naszej dociekliwej świadomości.

Dowodzenie załogą

Nasze podświadome myśli pójdą

w kierunku, który im nadamy.

 

Podstawowym sposobem, w jaki nasz kapitan (świadomość) komunikuje się z naszą załogą (podświadomością), są nasze myśli. Każda myśl to wyznaczony cel lub rozkaz, który podświadomość ma wykonać.

Najczęściej powracające myśli oraz te powiązane z najsilniejszymi emocjami stają się naszymi myślami dominującymi, czyli nadrzędnymi rozkazami dla podświadomości.

Zdarzyło Ci się kiedyś wsiąść do samochodu z zamiarem dotarcia w jakieś miejsce, po czym stwierdzić, że dojechałeś, ale niewiele pamiętasz z samej podróży?

To powszechne zjawisko. Dzieje się tak, ponieważ gdy myślimy o jeździe do miejsca docelowego, podświadomość wykonuje nasz rozkaz, podczas gdy świadomość zajmują inne sprawy. Nasza podświadomość w 90% kieruje prowadzeniem przez nas samochodu i wykonywaniem innych czynności w każdej dziedzinie życia.

Ludzie rzadko się nad tym dogłębnie zastanawiają.

Biorą taki stan rzeczy za oczywisty i idą przez życie na autopilocie podświadomości. Jednak niezwykle ważne jest, by zrozumieć, że podświadomość działa jak zdalnie sterowany pocisk — zawsze szuka celu. Jeżeli nie dajemy jej świadomych i jasno sprecyzowanych rozkazów dotyczących tego, dokąd zmierzamy w życiu, podświadomość po prostu obierze sobie za cel naszą dominującą myśl i będzie się nią kierować.

Granice stawia nam umysł. Dopóki umysł

da radę wyobrazić sobie, że potrafimy coś

robić, dopóty potrafimy to robić.

O ile naprawdę wierzymy w to na 100%.

— Arnold Schwarzenegger

Wróćmy do przykładu z prowadzeniem samochodu.

Być może, jak wielu innych, czasami wsiadasz do samochodu, by gdzieś pojechać, ale nie myślisz jasno lub nie wizualizujesz sobie w myślach miejsca docelowego.

W wyniku tego, zamiast skręcić we właściwym miejscu, dajesz się pokierować podświadomości, która trzyma się starej, dominującej instrukcji dojazdu, dobrze Ci znanej.

Bywa to irytujące i czasochłonne, ale dla wielu ludzi o wiele bardziej szkodliwe są ciągłe myśli dominujące.

Nie dotyczą one pozytywnych celów, które te osoby chcą osiągnąć, lecz ich lęków.

Jeżeli regularnie skupiamy się na tym, czego nie chcemy — np.: na braku pieniędzy na opłacenie rachunków, zrywaniu z ukochaną osobą, chorobie, traceniu panowania nad sobą — wówczas nasza podświadomość, niezdolna do oceny wartości, po prostu uzna obraz z naszych myśli za nasz cel i zacznie dążyć do jego osiągnięcia. Powtarzające się negatywne myśli powodują, że podświadomość przechodzi w tryb autosabotażu. Większość ludzi sama podcina sobie skrzydła poprzez trwonienie umysłowej i emocjonalnej energii na myślenie o porażce.

Nasze wątpliwości są jak zdrajcy. Sprawiają, że

tracimy dobro, które częstokroć moglibyśmy zyskać.

Dlatego, że lękamy się próbować.

— William Szekspir

Wszelkimi przejawami inicjatywy i tworzenia

rządzi jedna, podstawowa zasada — w chwili,

gdy definitywnie na coś się decydujemy, Opatrzność

się przyłącza.

— W.H. Murray

Ludzie, którzy mają wyznaczone cele, odnoszą

sukcesy, ponieważ wiedzą, dokąd zmierzają. Ot,

cała filozofia.

— Earl Nightingale

Główna różnica między ludźmi postrzegającymi siebie jako ludzi sukcesu a ludźmi uważającymi się za nieodnoszących sukcesu polega na tym, że ci pierwsi w pełni skupiają się na tym, czego chcą, i tym dodają sobie skrzydeł. Nie pozwalają sobie na rozkojarzenie czy osłabienie z powodu martwienia się tym, czego się obawiają.

Zobacz całość: Brian Mayne Mapowanie Celów

GRAJMY W SZKOLE

Ruszyła kampania informacyjna akcji #grajmywszkole zainicjowana przez środowisko edukatorów i animatorów muzycznych w związku z pracami legislacyjnymi i konsul­tacjami społecznymi dotyczącymi reformy oświaty. Celem akcji jest wprowadzenie godzin na realizację zespołów muzycznych do ramowych planów nauczania w nowej podstawie programowej dla wszystkich typów szkół.

Kampania informacyjna pod hasłem #grajmywszkole już w pierwszym dniu trwania w mediach społecznościowych okazała się sukcesem. Swoje poparcie wyrażają muzycy, eksperci, organizacje i instytucje kultury, a także nauczyciele i rodzice. Inicjatorzy przygo­towali w powyższej sprawie petycję do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, dostępną pod adresem:

http://podpisz.to/petycja/popieramy-pomysl-tworzenia-zespolow-muzycznych-w-szkolach,221 

Przedstawiciele środowiska edukatorów i animatorów muzycznych widzą ogromny potencjał w nauczaniu muzyki i muzykowaniu przez całe życie. Poprzez akcję chcą zwiększyć szansę na realną pozytywną zmianę w polskim systemie szkolnictwa, która będzie milowym krokiem na drodze do wspierania rozwoju kreatywności i wrażliwości młodych ludzi oraz może zbliżyć Polskę do najlepszych światowych standardów w edukacji.

– Gra w zespole to o wiele więcej, niż nabywanie umiejętności muzycznych, zabawa czy twórczość; to także aktywność rozwijająca empatię i kompetencje społeczne. Chcemy edukacji muzycznej innej niż do tej pory, opartej na zespołowej grze na prawdziwych instrumentach, zespołowym śpiewie, odpowiadającym oczekiwaniom dzieci i młodzież – wyjaśniają organizatorzy akcji. – Nauka umiejętności muzycznych to nasze prawo! Gra na instrumencie i śpiew zwiększają kompetencje lingwistyczne, matematyczne i ogólne zdol­ności edukacyjne, ratują w sytuacjach wykluczenia i patologii, a ponadto są niezwykle ważną formą ekspresji dla wielu młodych ludzi.

W poszukiwaniu inspiracji do zmian we własnym otoczeniu organizatorzy akcji przybliżają rozwiązania systemowe powszechnej edukacji muzycznej w innych krajach, np. publikują tłumaczenie tekstu szwedzkiej podstawy programowej. W niedalekiej przyszłości mają również zamiar inspirować polskimi dobrymi praktykami. Jednym z efektów akcji są wiado­mości od internautów przytaczających przykłady wspaniałych nauczycieli, którzy często poświęcają swój wolny czas na prowadzenie zespołów muzycznych w szkołach, a zdaniem organizatorów akcji, zasługują na systemowe wsparcie.

Inicjatorami #grajmywszkole oraz petycji do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej są organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Muzycznej: Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, Jeunesses Musicales Poland oraz Fundacja Muzyka jest dla wszystkich.

Więcej informacji o akcji #grajmywszkole na stronie i w mediach społecznościowych:

Magazyn dla rodziców, rodziców zastępczych i adopcyjnych „Ogród Jordana”

„Ogród Jordana” to darmowy magazyn internetowy dla rodziców, rodzin zastępczych i adopcyjnych. Poruszane są w nim takie tematy jak:

– wychowanie,

– opieka,

– rodzicielstwo zastępcze,

– adopcja,

– porady prawne.

Teksty piszą rodzice i biologiczni i zastępczy i adopcyjni, prawnicy, działacze społeczni, specjaliści (pedagodzy, psychologowie, seksuologowie, prawnicy) i urzędnicy (kuratorzy sądowi).

Zobacz>>> 

„Ogród Jordana” to kilkadziesiąt stron wiedzy, porad i dzielenia się swoimi doświadczeniami przez osoby, które można śmiało nazwać praktykami życia rodzinnego.

Do pobierania magazynu zachęcamy każdego rodzica, a także te osoby, które dopiero zastanawiają się nad zostaniem rodzicem: czy to biologicznym, czy zastępczym czy adopcyjnym.

Zapraszam>>> 

Znajdziesz tam również artykuły mojej żony i moje.

Przez porażkę do sukcesu

Każdy ponosi w życiu porażki, a ludzie

sukcesu doświadczają ich częściej niż inni.

Ludzi sukcesu od innych wyraźnie odróżnia przyjmowanie lekcji od życia i niepostrzeganie porażki jako ślepej uliczki, która nie pozwala im iść dalej. Odbierają ją raczej jako okazję do nauczenia się czegoś, jako drogowskaz pomagający odnaleźć właściwą drogę naprzód.

Porażka to w pewnym sensie droga do sukcesu.

— John Keats

Pewnych rzeczy w życiu możemy nauczyć się tylko, gdy najpierw popełnimy błąd. To jedna z naturalnych strategii uczenia się, towarzysząca nam od narodzin — metoda prób i błędów. Przez kilka miesięcy obserwowałem moją córeczkę podczas nauki chodzenia. Wielokrotnie przewracała się, ale nigdy nie uznawała tego za porażkę i nie poddawała się. Podświadomie rozumiała, że przewracanie się to część procesu opanowywania umiejętności chodzenia.

Jako dorośli z reguły zapominamy o tej ważnej zasadzie, a wtedy przytłaczają nas negatywne emocje. Czasem nawet pojawia się strach przed porażką. Większość społeczeństwa uważa, że porażka to coś negatywnego, złego i że w jakiś sposób czyni nas gorszymi.

Po raz pierwszy zauważyłem u siebie strach przed porażką, gdy w wieku 17 lat podchodziłem do egzaminu na prawo jazdy. Dzień przed egzaminem powiedziałem kolegom, że nazajutrz wezmę ich na przejażdżkę. Jednak oblałem i musiałem znosić ich śmiech i docinki z powodu  mojej porażki. Przy drugim podejściu do egzaminu postąpiłem dokładnie tak samo — znowu obiecywałem znajomym, że po nich przyjadę. Znowu oblałem. Tym razem śmiali się głośniej, a ja odczuwałem silniejszy ból emocjonalny. Za trzecim razem nikomu nic nie mówiłem, ponieważ nie chciałem znów czuć się jak nieudacznik i być obiektem kpin.

Zdałem za trzecim razem. Z perspektywy czasu widzę, że doświadczenie zdobyte przy obu porażkach pomogło mi w końcu odnieść sukces.

Często obawa przed porażką jest tak silna, że obwiniamy sytuację, zamiast przyjrzeć się samemu sobie i przyznać, że mogliśmy postąpić inaczej. W ten sposób pozbawiamy się klarownego oglądu danej sytuacji i samych siebie, uniemożliwiając sobie wyciągnięcie wniosków.

To z kolei może prowadzić do ciągłego popełniania tych samych błędów w życiu.

Spokojne morze z nikogo nie zrobi

marynarza.

— stare przysłowie angielskie

Miarą sukcesu nie jest to, czy masz trudny

orzech do zgryzienia, lecz to, czy to ten sam

orzech co rok temu.

— John Foster Dulles

Porażka to wynik kilku błędów w ocenie

sytuacji; błędów powtarzanych codziennie.

— Jim Rohn

Zwykle próbujemy czegoś raz. Jeżeli nam nie wychodzi, może spróbujemy ponownie. Niewielu próbuje po raz trzeci, a większość z tych, którzy tę trzecią próbę podejmują, nie mówi o niej nikomu na wypadek porażki.

Na ogół rozczarowuje lub rozprasza nas to, co postrzegamy jako własne ograniczenia i przeszkody. Często potrzeba bardzo dużo czasu, byśmy wyciągnęli naukę z przegranej, odzyskali motywację i ponownie skupili się na zamierzonym kierunku działań. Pomnóżmy długość procesu powolnego rozwoju przez liczbę lekcji, które są konieczne do prawdziwie udanego życia, a uzyskana ilość czasu okaże się ogromna.

Upadek to nie przegrana. Jest nią dopiero odmowa

podniesienia się po upadku.

— anonim

Gdyby młodość wiedziała! Gdyby starość mogła!

— Henri Estienne

Jest takie stare powiedzenie: „Za wcześnie się starzejemy, za późno mądrzejemy”. W chwili, gdy większość ludzi odkrywa, jak pomyślnie przejść przez życie, czują się już, jakby życie z nich uchodziło. Niektórych tak paraliżuje strach przed porażką, że powstrzymują się przed próbowaniem czegokolwiek nowego. Tacy ludzie powoli wycofują się do kurczącej się strefy komfortu i stagnacji.

Z czasem mają coraz mniej wymówek. Dla ludzi naprawdę odnoszących sukcesy nie każda próba kończy się powodzeniem, ale każda porażka stanowi naukę, okazję do pracy nad wadami charakteru, ostrzeżenie przed pułapkami, których należy unikać w przyszłości. Dla osoby odnoszącej sukcesy porażka nie jest niczym negatywnym czy trwałym. Taka osoba zawsze postrzega porażkę jako źródło cennych informacji prowadzących do sukcesu w przyszłości. Dopóki uczymy się na błędach i podejmujemy kolejne próby, porażka jest czymś chwilowym.

Dopiero poddając się, czynimy z niej stan trwały.

Zobacz całość: 

Mapowanie Celów BRIAN MAYNE>>>

 

Sukces wynika z celowych działań

Długotrwały sukces nigdy nie jest przypadkiem — jest wynikiem celowych działań. To naturalna konsekwencja

podejmowania pomyślnych działań i myślenia o powodzeniu.

 

Często słyszę argument, że ci, którzy osiągnęli prawdziwy i długotrwały sukces, szczęście, spokój i obfitość, po prostu wygrali los na loterii — urodzili się we właściwej rodzinie, mieli odpowiedni start, dobre wykształcenie, nawiązali właściwe kontakty i dzięki temu mają świetną pracę lub karierę. Zgodzę się, że każdy z wymienionych czynników może wyraźnie zadziałać na korzyść, jednak faktem pozostaje, że niejeden wielki człowiek miał najgorszy możliwy start:

 • Abraham Lincoln urodził się w skrajnie biednej

rodzinie, a całe jego wykształcenie sprowadzało

się do trzech miesięcy szkoły. Pokonał wiele trudności,

by zostać jednym z najwspanialszych prezydentów

Stanów Zjednoczonych.

 • Thomas Edison był najbardziej twórczym wynalazcą

XX w. Jego wykształcenie to trzy miesiące

szkoły. Nie miał przygotowania naukowego, a jednak

opatentował ponad 1200 różnych wynalazków.

 • Anita Roddick, założycielka sieci sklepów Body

Shop, musiała pożyczać od przyjaciół pieniądze

na rozruch firmy, która teraz jest wyceniana na

dziesiątki milionów funtów.

Tysiące innych zaczynały tylko z czystymi intencjami i inwestowały własny wysiłek, by stworzyć coś wielkiego.

Dla kontrastu — wystarczy otworzyć gazetę, włączyć radio lub telewizor. Poznamy wówczas najnowszą historię kogoś od urodzenia cieszącego się wszelkimi przywilejami, kto już na starcie miał przewagę finansową i materialną.

Tyle że nie wyciągnął krytycznych wniosków z lekcji sukcesu, co go w końcu kosztowało wszystko, co miał.

Bogactwo to wynik ludzkiej umiejętności myślenia.

— Ayn Rand

Większość ludzi poszukuje klucza do sukcesu

w świecie zewnętrznym. Gdyby tylko wiedzieli,

że klucz do ich marzeń jest w nich samych.

— George Washington Carver

Wszystko to pokazuje nam, że sukces to nie przypadek, pojawia się nie bez przyczyny. Sukces wynika z celowych działań. Wielu argumentuje, że sukces to  w dużej mierze kwestia szczęścia, tak jak wygrana na loterii.

Jednak tak rozumiane szczęście daje chwilowy sukces, podczas gdy prawdziwy sukces nie jest statyczny.

Wciąż jest w ruchu, jak płynąca rzeka. Jeżeli zwycięzca na loterii nie nauczy się sukcesu, upłynie niewiele czasu, a pożegna się ze swoją wygraną. To niezwykłe, jak wiele osób, do których uśmiechnęła się fortuna, nie uczy się sukcesu i często kończy gorzej niż przed wygraną.

Najważniejsze, co trzeba zrozumieć na temat sukcesu i co moim zdaniem jest bardzo inspirujące, to fakt, że trwały sukces przychodzi nie bez powodu. Czyli: istnieje recepta na sukces, którą trzeba zgłębić, nauczyć się jej, wciąż ją powtarzać i cieszyć się nią, jeżeli naprawdę pragniemy coś osiągnąć.

Największym odkryciem mojego pokolenia jest

to, że możemy zmieniać swoje życie po prostu

dzięki zmianie nastawienia.

— William James

ZOBACZ WIĘCEJ: 

Mapowanie Celów BRIAN MAYNE>>>