Przyczyny zachowań agresywnych, uległych,asertywnych i ich konsekwencje

Zachowanie asertywne różni się od zachowania uległego i agresywnego. Aby odróżnić te trzy rodzaje zachowań, warto znać ich cechy:

■ zachowanie uległe – zachowanie lekceważące własne potrzeby i uczucia, często wynikające z obawy lub lęku przed niezrozumieniem i brakiem akceptacji;

■ zachowanie agresywne – zachowanie oceniające inne osoby i naruszające prawa innych z przekroczeniem ich granic;

■ zachowanie asertywne – otwarte mówienie o swoich potrzebach i uczuciach bez manipulowania innymi i bez oceniania ich.

Przyczyny zachowań agresywnych Możliwe konsekwencje
■ Brak wiary w siebie

■ Lęk

■ Naśladowanie innych osób, w przypadku których taka postawa okazała się skuteczna

■ Chęć zwrócenia na siebie uwagi

■ Chęć pokazania siły, mocy, władzy

■ Złość, gniew

■ Potrzeba manipulacji, wywierania wpływu

■ Konflikty z innymi

■ Utrata szacunku innych

■ Utrata sympatii innych

■ Stres

■ Przemoc

Przyczyny zachowań uległych Możliwe konsekwencje
■ Lek przed utratą aprobaty

■ Lęk przed reakcją innych osób

■ Lęk przed odpowiedzialnością

■ Przekonanie, że jest to właściwe zachowanie: „Bycie grzecznym”

■ Chęć uniknięcia konfliktu

■ Spadek poczucia własnej wartości

■ Frustracja, lęk, poczucie krzywdy, złość, smutek

■ Dominacja i presja ze strony innych osób

■ Agresja w wyniku kumulowania się uczuć

Przyczyny zachowań asertywnych Możliwe konsekwencje
■ Szacunek do siebie i innych osób

■ Potrzeba osiągnięcia celu bez ranienia innych

■ Wiara w siebie

■ Wiara w inne osoby

■ Poczucie kontroli

■ Wierność własnym wartościom i przekonaniom

■ Brak sympatii z powodu wyrażania własnych uczuć

■ Zazdrość ze strony innych

■ Zmiany w relacjach z innymi osobami (pokazanie przez innych, jaki jest ich stosunek do asertywności)

Na podstawie: Seksolatki Izabela Jąderek   

Porównywanie

ipzoWszyscy wiedzą, że nie można porównywać, pamiętają, że porównywanie nie ma sensu. Problem w tym, że każdego dnia większość z nas robi to albo nieświadomie, z przyzwyczajenia, albo zupełnie świadomie.

Nie tylko jednak porównujemy przecież innych, ale również siebie. A to jeśli chodzi o wygląd, a to możliwości intelektualne, a  to warunki finansowe.

Przyjmując tezę, że każde nasze zachowanie ma jakiś cel, nawet jeśli dla nas ukryty, to trzeba się zastanowić po co porównujemy innych i siebie z innymi.

W obu przypadkach odpowiedzi właściwie nasuwają się same. Porównywanie innych ze sobą ma na celu dopiec komuś, wykazać, że jest gorszy, że są lepsi od niego, itp. itd. Poprawa naszego samopoczucia dzięki takim działaniom jest związana z obniżeniem poczucia wartości osoby, którą porównujemy z innymi. Czyimś kosztem na chwilę poprawiamy sobie humor, potocznie mówiąc „wyżywamy się” na kimś po to, aby mieć z tego satysfakcję. Pamiętać jednak trzeba, że przy okazji rujnujemy nasze relacje z tą osobą, a i sami stawiamy się w złym świetle: złośliwych, zazdrosnych, mściwych.

A co nam daje porównywanie się z innymi? Oczywiście istnieją osoby, które żyją zadręczają się w ten sposób.  Może być to niebezpieczny proceder, jeśli związany jest na przykład składową depresji. Inni robią to, aby usłyszeć od swojego otoczenia, że jest wręcz przeciwnie: nie są gorsi od innych, nie mają się co porównywać, bo nie jest tak źle, jak sami o sobie myślą. Jeśli w ten sposób próbują wymuszać opinie na swój temat, to znaczy, że z ich relacjami jest jakiś problem. Jest również część osób, które porównuje się z innymi, aby się usprawiedliwiać: nie mogą mieć/zdobyć/osiągnąć tego co tamci, bo jestem głupszy/niższy/chudszy/ze wsi/, miałem pecha/złych rodziców/szefa, nie dostałem tego, co tamci. Tu można wstawić różne wyrażenia, dzięki którym można się w nieskończoność usprawiedliwiać poprzez porównywanie.

Ale porównywanie jest nie tylko dostawcą chwilowej satysfakcji i narzędziem samousprawiedliwienia. Łatwo można bowiem dowieść, że jednocześnie jest bez sensu. W samych porównaniach jest wewnętrzna sprzeczność.

Silne jest dążenie do podkreślania swojej indywidualności, odrębności z jednej strony, a z drugiej twierdzenie, że koniecznie trzeba siebie i innych porównywać wykluczają się. Bo skoro każdy jest inny, i podkreślamy to w porównaniach, to nie możemy być tacy, jak inni, co, jak się wydaje, jest również celem porównywania się: zobacz, jaki on/ona jest, bądź jak on/ona.

Jest jakieś lekarstwo? Oczywiście: nie stosujmy porównań, ani w stosunku do siebie, ani do innych. Po prostu.

 

Prostata

pl_rp_logo_ciemne_male-jpgProstata to gruczoł, który należy do męskiego układu rozrodczego. Zlokalizowany jest tuż pod pęcherzem moczowym. Główna funkcja gruczołu krokowego to udział w wytwarzaniu płynu nasiennego, który w znacznym stopniu wpływa na płodność mężczyzny.

U zdrowego mężczyzny wielkość prostaty porównywalna jest bardzo często do objętości kasztana. Przerośnięta prostata zwiększa swoje rozmiary i zaczyna uciskać cewkę moczową, znacznie zwężając jej ujście. Skutkiem jest dyskomfort w funkcjonowaniu dolnych dróg moczowych.

Utrudniony i spowolniony wypływ moczu, częsta potrzeba wizyt w toalecie, a nawet ból w podbrzuszu to tylko niektóre z uporczywych symptomów powiększonej prostaty. Zmiany w jej funkcjonowaniu mogą powodować również zaburzenia płodności, problemy ze wzwodem i osłabione libido.

Problemy z prostatą

Problemy z przerośniętą prostatą mogą pojawić się już w wieku 45 lat, a w niektórych przypadkach nawet wcześniej!

50% mężczyzn powyżej 60. roku życia odczuwa dolegliwości związane z częstym oddawaniem moczu.

Ryzyko problemów z prostatą rośnie wraz z wiekiem.

Dieta obfita w tłuszcze, brak aktywności fizycznej i otyłość zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z układem moczowym.

Pierwsze objawy problemów z prostatą:

częste wizyty w toalecie w ciągu dnia     ico2

zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy (nawet 3-4 razy)       ico2

słaby lub przerywany strumień moczu    słaby lub przerywany strumień moczu

nietrzymanie moczu

ból podczas oddawania moczu

uczucie ciągłego parcia na pęcherz uczucie ciągłego parcia na pęcherz, nawet po jego całkowitym opróżnieniu

osłabione libido i problemy z erekcją      osłabione libido i problemy z erekcją

krew w moczu śladowe ilości krwi w moczu

Dolegliwości związane z przerostem prostaty i częstym oddawaniem moczu mają niekorzystny wpływ na ogólne samopoczucie mężczyzny.

Przerost prostaty może znacząco obniżyć jakość życia seksualnego oraz popęd seksualny mężczyzny.

Bardzo często mężczyzna musi zrezygnować z aktywności i radości z życia z powodu nasilających się, przykrych problemów.

Zespół stresu pourazowego

emocjeZespół stresu pourazowego (PTSD  post-traumatic stress disorder) w ujęciu kryteriów diagnostycznych DSM-IV-TR 

Zespół stresu pourazowego – nazywany kiedyś „wstrząsem artyleryjskim” (shell shock) lub „zespołem wyczerpania walką” (battle fatigue) i ignorowany lub lekceważony jako przechodzący z czasem – jest aktualnie uznawany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne za rzeczywiste zaburzenie. Ekspozycja na traumę nie musi się już wiązać z byciem bezpośrednią ofiarą.  Jeśli dana osoba znajduje się w sytuacji, która wiąże się z zagrożeniem dla fizycznej integralności jej samej lub innych osób, i doświadcza uczuć lęku, przerażenia lub bezradności, doświadczenie to naraża ją na oddziaływanie stresorów wywołujące PTSD.  W 2000 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w czwartym wydaniu Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych (DSM-IV-TR) zrewidowało kryteria diagnostyczne tego zaburzenia.  Kryteria diagnostyczne PTSD uwzględniają historię ekspozycji na traumatyczne wydarzenie oraz spełnienie dwóch kryteriów z każdej z trzech grup objawów: dręczące wspomnienia, unikanie/odrętwienie oraz nadmierne pobudzenie. Piąte kryterium uwzględnia czas trwania objawów, a szóste określa [bieżące] funkcjonowanie.

Kryterium

A: stresor[*] 

Osoba doznała traumatycznego doświadczenia, w którym: 

 1. Przeżyła, była świadkiem lub stanęła w obliczu zdarzenia lub zdarzeń obejmujących rzeczywiste wystąpienie śmierci, zagrożenie śmiercią, poważny uraz albo zagrożenie fizycznej integralności jej samej lub innych osób.
 2. Reakcja tej osoby obejmowała silny strach, bezradność lub przerażenie. Uwaga: u dzieci może zamiast tego występować zdezorganizowane lub pobudzone zachowanie.

Kryterium B: Dręczące wspomnienia 

Traumatyczne wydarzenie jest stale ponownie przeżywane w jeden (lub więcej) z następujących sposobów:

 1. Nawracające i natrętne, dręczące wspomnienia wydarzenia z udziałem wyobrażeń, myśli lub spostrzeżeń. Uwaga: u małych dzieci mogą wystąpić powtarzające się zabawy, w których ujawniają się tematy i aspekty traumy.
 2. Nawracające, dręczące sny na temat wydarzenia. Uwaga: u dzieci mogą występować przerażające sny o nierozpoznawalnej tematyce.
 3. Działanie i odczuwanie, jak gdyby traumatyczne wydarzenie działo się ponownie (obejmuje ponowne przeżywanie, iluzje, omamy i dysocjacyjne epizody retrospekcyjne, w tym pojawiające się podczas budzenia się lub pod wpływem zatrucia). Uwaga: u małych dzieci może występować ponowne odgrywanie urazu.
 4. Nasilone cierpienie psychiczne w przypadku narażenia na wewnętrzne lub zewnętrzne sygnały symbolizujące lub przypominające jakiś aspekt traumatycznego wydarzenia.
 5. Fizjologiczna reaktywność w razie narażenia na wewnętrzne lub zewnętrzne sygnały symbolizujące lub przypominające jakiś aspekt traumatycznego wydarzenia.

Kryterium C: unikanie/odrętwienie 

Utrwalone unikanie bodźców związanych z traumą i odrętwienie, zanik ogólnej gotowości reagowania (niewystępujące przed urazem), objawiające się co najmniej trzema z następujących symptomów:

 1. Próby unikania myśli, uczuć lub rozmów związanych z urazem.
 2. Próby unikania działań, miejsc lub osób przypominających o traumie.
 3. Niezdolność do odtworzenia ważnych aspektów urazu.
 4. Znaczne zmniejszenie zainteresowania istotną aktywnością i udziałem w niej.
 5. Poczucie dystansu i wyobcowania wobec innych osób.
 6. Zwężenie rozpiętości afektu (np. niezdolność do odczuwania miłości).
 7. Poczucie ograniczenia przyszłości (np. jednostka nie oczekuje kariery, małżeństwa, dzieci lub normalnego czasu trwania życia).

Kryterium D: nadmierne pobudzenie 

Utrwalone objawy wzmożonego wzbudzenia (niewystępujące przed urazem) w postaci co najmniej dwóch z następujących symptomów:

 1. Trudności z zasypianiem i długością snu.
 2. Drażliwość i wybuchy gniewu.
 3. Trudności z koncentracją.
 4. Nadmierna czujność.
 5. Wzmożona reakcja zaskoczenia.

Kryterium E: czas trwania 

Czas trwania zakłócenia (objawy wymienione w kryterium B, C i D) dłuższy niż miesiąc. 

Kryterium F: znaczenie funkcjonalne 

Zakłócenie powoduje klinicznie istotne cierpienia lub ograniczenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub w innych ważnych dziedzinach życia.

Na podstawie: Siła czasu Philip Zimbardo  

Seniorzy

514597d95c1cee87372db36437d8f217Wciąż powtarzane jest powiedzenie: „Starość się Bogu nie udała”. Zawiera się w nim niepokój o własną starość, strach przed niedołężnością, brak wiedzy o tym, jak żyć, aby starość była znośniejsza.

Jednak stereotyp starego człowieka siedzącego przy piecu albo przed blokiem i czekającego na śmierć powoli odchodzi do historii. Bardzo powoli.

Niestety starość to wciąż nie tylko ciało i umysł odmawiające posłuszeństwa, ale również samotność. W małym mieście również daje się to zauważyć. Drastyczne przypadki osób znalezionych po wielu dniach i tygodniach po śmierci zdarzają się również w mniejszych społecznościach. W blokach mieszka się bardzo blisko siebie, za cienką ścianą. A jednak nie znamy swoich sąsiadów, nie interesujemy się ich losem. Na osiedlach z domami jednorodzinnymi nie jest lepiej. Wolnoć Tomku w swoim domku. A co w innych? Nie nasza sprawa…

Dlaczego często stare osoby są samotne? Gdzie podziały się ich dzieci? Wyjechały do większych ośrodków. Pracują poza granicami Polski. Wyjechały na stałe do Holandii, Wielkiej Brytanii i innych krajów, gdzie życie jest łatwiejsze a płace wyższe. Część z nich jednak mieszka niedaleko, ale nie interesuje się swoimi rodzicami. Usprawiedliwiają się pracą, dziećmi, brakiem czasu i możliwości. Dla nich jedna wizyta tygodniowo u starych rodziców to wysiłek i operacja logistyczna niemożliwe do wykonania. Utrzymanie więzi wydaje się niektórym ponad ich siły. Można przecież obracać się w kręgach osób w podobnym wieku, o podobnych zainteresowaniach, z poglądami spójnymi z naszymi. A starzy rodzice mają własne zdanie, nierzadko są uparci, uważają, że wciąż mogą ingerować w życie swoich, dorosłych przecież, dzieci. I mają zły wpływ na wnuki. I skarżą się na zdrowie. I nie wiadomo o czym i jak
z nimi rozmawiać…

A może o tym, że w miasteczku powstał Uniwersytet III Wieku, w którym ojciec i matka mogą być aktywni? A może o tym, że może powinni się na taki Uniwersytet zapisać, żeby przebywać wśród rówieśników, uczyć się, bawić, rozmawiać? Bardzo często osoby starsze, które mieszkają samotnie i stronią od ludzi, mają duże opory, żeby zapisywać się do takich organizacji. Dużą rolę mogę odegrać ich dzieci, motywować do działania, do zmiany stylu życia i swoich przyzwyczajeń.

Stały rytm dnia ciężko jest porzucić. Po wielu latach wstawania, chodzenia do sklepu, wysiadywania przed telewizorem i chodzenia spać, spotkanie w ramach stowarzyszenia działającego na rzecz osób starszych, może wydawać się dużym wysiłkiem, czymś wstydliwym. „To nie dla mnie”. „Za stara jestem, żeby tam chodzić”. „A już się przyzwyczaiłem do mojego życia, po co to zmieniać?”.

Długość życia wydłuża się i oznacza to coraz więcej czasu spędzanego na emeryturze. Nie wolno nam uznać, że ma to być czas spędzany na przygotowywaniu się do śmierci i oczekiwaniu na nią. Nawet posiadając niską emeryturę, można skorzystać z coraz większej oferty edukacyjnej czy kulturalnej dla seniorów, dostępnej coraz częściej również w małych ośrodkach. Przypominam, że dużą rolę w motywowaniu starszych do tego muszą odegrać młodsi.

Coraz większa jest również możliwość skorzystania z różnych form opieki nad osobami starszymi, które ze względu na stan zdrowia potrzebują pomocy. Na przykład w dziennych domach pobytu tworzonych i prowadzonych zarówno przez gminy jak i organizacje pozarządowe i charytatywne. Możliwość spędzenia całego dnia w towarzystwie nie tylko rówieśników, ale również osób młodszych, młodzieży i wykwalifikowanej kadry, jest coraz większa.

A co z osobami schorowanymi nie zdolnymi do przebywania w swoich dotychczasowych środowiskach? Do domów pomocy społecznej kierują ośrodki pomocy społecznej. Można skorzystać z dps-ów komercyjnych, dla osób mających możliwość opłacania w nich pobytu. To instytucje, które zapewniają opiekę całodobową, czasami przez wiele lat. Niestety ich obraz jest zniekształcony przez medialne doniesienia o złych warunkach, a nawet znęcaniu się przez personel nad pensjonariuszami. Pamiętajmy jednak, że są to tylko wyjątki! Większość instytucji tego typu to nowoczesne ośrodki, w których ostatnie lata życia spędza się ciekawie i godnie.

Wysłuchałem setek opowieści osób, które opiekują się swoimi chorymi rodzicami, rodzeństwem czy dziećmi. Wciąż zbyt mała jest pomoc dla nich, szczególnie jeśli chodzi o możliwość skorzystania z tak zwanego hospicjum domowego, czy usług opiekunek środowiskowych. Rezygnacja z pracy z powodu opieki nad chorym rodzicem oznacza mniejsze dochody i obniżenie się poziomu życia. Po wielu latach przenoszenia osoby leżącej z łóżka na wózek i z powrotem, wielu opiekunów zaczyna mieć problemy z własnym kręgosłupem. W ten sposób sami tracą zdrowie. Nie mówiąc o braku czasu wolnego, odpoczynku, chwili dla siebie. I możliwości zadbania o relacje z mężem, żoną, dziećmi. Opieka nad osobą niepełnosprawną, chorą to ciężka praca dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Na szczęście coraz częściej można skorzystać z pomocy oddziałów opieki długoterminowej czy hospicjów, które powstają nawet w mniejszych miastach powiatowych. Tu też cały czas pokutują stereotypy i skojarzenia z zaniedbanymi salami, chamskim personelem. Warto jednak odwiedzić takie miejsca i przekonać się, że również tam zmieniło się wiele. Sale są ładne i dobrze wyposażone, personel uśmiechnięty i nie mówi do osób starszych per ty lub jak do dzieci.

Organizacji i miejsc przeznaczonych dla osób starszych i schorowanych wciąż potrzeba jeszcze więcej. Starzejące się społeczeństwo potrzebuje nie tylko instytucji, ale również zmiany sposobu myślenia i starości, seniorach, ich możliwościach, potrzebach.

Nikt nie zrobi tego bez naszego udziału, ani państwo, ani gminy ani organizacje pozarządowe i charytatywne. Są w stanie zaoferować i zrobić dużo. Nie zastąpią jednak żadnego dziecka odwiedzającego i rozmawiającego ze swoimi starymi rodzicami.  

JAKOŚĆ ŻYCIA>>>

Wojna na słowa

482cafabf1ad28119107cc3574983906Czy wiesz jak często w rozmowach używasz słów, które potępiają kogoś dlatego, że nie ma takiego samego zdania jak Ty? Dlatego, że posiada inny system wartości, niż Ty? Dlatego, że ma inne poglądy, niż Ty?

Osądzamy ludzi, z którymi się nie zgadzamy, choć wystarczyłoby przedstawić kulturalnie swoje racje i argumenty. Zamiast tego jest lekceważenie, różne zarzuty, etykietowanie, porównywanie, diagnozowanie, a nawet obelgi. A czasami dochodzi nie tylko do przemocy werbalnej, ale i fizycznej.

Osądzamy innych, choć tak naprawdę nie mamy do tego podstaw. Używamy języka, który nie tylko blokuje komunikowanie się, ale również obraża interlokutorów. Padają coraz ostrzejsze słowa i zamiast porozumienia mamy do czynienia z kłótnią, wzajemnym obrażaniem się.

Szybciej jesteśmy skłonni do zastosowania wyżej wymienionych barier w komunikowaniu się, niż do posłuchania, zastanowienia się i choć podjęcia próby rozmawiania z szacunkiem do innych. Łatwiej jest myśleć stereotypami, uproszczonymi sądami na temat innych, zamiast spróbować choćby wsłuchać się w słowa i prowadzić rzeczową dyskusję.

Należy odróżniać osądy wartościujące, czyli mówienie o tym, co i dlaczego cenimy, od osądów moralnych, za pomocą których w prosty i krzywdzący sposób dzielimy ludzi na przykład na tych dobrych i złych, normalnych i nienormalnych, mądrych i głupich.

Tego typu komunikaty nie tylko uniemożliwiają porozumienie, ale najzwyczajniej w świecie krzywdzą. Wypowiadamy je pod wpływem swoich emocji, frustracji, krzywd, których doznaliśmy od innych. Fala agresji, nawet jeśli „tylko” werbalnej, idzie w świat. W konsekwencji może doprowadzić do przemocy fizycznej, a nawet wojen.

Każdy z nas ma szansę codziennie przerywać ten łańcuszek osądzania, potępiania, obrażania.

©Przemysław Pufal

Poznaj więcej barier w komunikowaniu się>>>

Ślub od pierwszego wejrzenia

SUZ„Ślub od pierwszego wejrzenia” to show TVN, w którym troje specjalistów: profesor antropologii, seksuolog i psycholog dopasują do siebie zupełnie obce osoby. Które to osoby następnie wezmą ślub i przez jakiś czas będą ze sobą żyły. A następnie zdecydują czy chcą ten związek kontynuować.

Od momentu pojawienia się informacji o tym programie pojawiło się  mnóstwo głosów oburzenia, potępiających pomysł i nazywających go jak najgorzej.

Moim zdaniem krytycy tego programu zapomnieli o dwóch sprawach.

Jeszcze nie tak dawno u nas, a w różnych miejscach na świecie, wciąż istnieje instytucja swatki i małżeństw zawieranych pod presją rodziców. Małżeństwa aranżowane w ten sposób wciąż istnieją. Nie jest więc to nowy pomysł, a jedynie przeniesienie go do telewizji. A rodziców i swatki zastępują tu naukowcy.

Po drugie bardzo dużo osób zawiera związek małżeński z osobami, których nie znają. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że się znają, ale tak naprawdę małżonkowie nie mają o sobie nawzajem zielonego pojęcia.

Ważne, żeby krytykujący program pamiętali o wielu parach młodych, które biorą ślub, lub zaczynają po prostu wspólne życie, bez znajomości drugiej strony. Chwilowe zauroczenie, przypadkowa ciąża, napęd hormonów, sprawiają, że ludzie tworzą związki właściwie z przypadkowymi osobami.

Do tego dochodzi wzajemne, świadome i nieświadome, oszukiwanie się pary po to, aby wypaść jak najkorzystniej. Każdy z nas zna pary, które potrafiły się oszukiwać całymi latami. A prawdziwość deklaracji weryfikowało dopiero wspólne życie. A czasami i ono opiera się na wzajemnych oszustwach i gierkach.

flatecover (2)Ślub od pierwszego wejrzenia nie jest więc tak zupełnie oderwany od życia, szokujący, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Wiele związków zostało zawartych na podstawie, nawet jeśli nie pierwszego wejrzenia, to kolejnych, ale również będących słabą podstawą do wiązania się na całe życie. Rozwody, rozstania, cierpienie to między innymi skutek takich nieprzemyślanych decyzji podejmowanych pod wpływem chwili, hormonów, urody itd. itp.

A powody, dla których ktoś chce wystąpić w takim programie, to zupełnie inna sprawa. Pamiętajmy jednak, że to co bohaterowie tego programu robią, nie jest wcale takie wyjątkowe i szokujące.

©Przemysław Pufal

 

Duchowość

Wooden Cross with a Bright Blue Sky and Sun

Duża popularność pojęcia „duchowość”, jaką obserwuje się w ostatnich dziesięcioleciach, sprawia wrażenie, że jest ono zupełnie nowe, wymyślone głównie na użytek psychologii, popularyzacji kultury dalekowschodniej czy ezoteryzmu.

          Geneza pojęcia

          Tymczasem jest to jeden z najstarszych terminów, jaki pojawił się w języku teologii chrześcijańskiej. W łacińskim brzmieniu spiritualitas został po raz pierwszy użyty w listach Pelagiusza († 435), pisanych w 20. latach V wieku. Niemal od początku, pod wpływem heretyckich nurtów manichejskich, odnoszących się z dużą rezerwą do cielesnego wymiaru człowieka, słowu spiritualitas przeciwstawiano carnalitas (cielesność), a nawet animalitas (zwierzęcość). Duchowość więc oznaczała głównie to, co niecielesne w człowieku, czyli związane z niematerialną duszą. W takim rozumieniu pojęcie to przetrwało do naszych czasów, choć podlegało różnym modyfikacjom, a pod koniec XVII wieku na jakiś czas wyszło z użycia, jednak powróciło na początku XX stulecia.

          Obecnie najczęściej używane jest w dziedzinie teologii, jak również w naukach o człowieku, zwłaszcza w psychologii, a także filozofii. Obserwuje się nawet niepokojącą tendencję utożsamiania duchowości z psychologią. Przykładem tego może być fakt, że w Ameryce często pod szyldem centrów duchowości kryją się ośrodki psychoterapeutyczne. Także w Polsce czasem stosuje się różne metody psychologiczne do opisywania i rozwiązywania kwestii, które odnoszą się do ścisłej relacji człowieka z Bogiem. Takie mieszanie porządków jest nie tylko nieuprawnione, ale nawet szkodliwe.

          Dla uniknięcia tego rodzaju nieporozumień słusznym wydaje się odróżnienie sensu antropologicznego pojęcia „duchowość” od jego znaczenia ściśle teologicznego.

Duchowość w sensie antropologicznym

          Jeśli chodzi o sens antropologiczny, to cenną inspiracją są słowa kard. Karola Wojtyły z jego książki pt. „Osoba i czyn” (Kraków 1969) odnośnie do tego, że w człowieku istnieje charakterystyczna dla ludzkiej natury zdolność do autotranscendencji, czyli wykraczania w swoim myśleniu, pragnieniach i odczuwaniu poza wąski zakres potrzeb związanych z cielesnością. W tym sensie przejawem duchowości człowieka jest, dla przykładu, jego zdolność do posługiwania się językiem, praca i nauka, różnorodne wytwory sztuki itp., a więc szeroko rozumiana cywilizacja i kultura. Oznacza to, że spośród istot ziemskich tylko człowiek odznacza się duchowością, a więc tworzy i rozwija sferę duchową.

          Duchowość religijna

          Dzięki tej wrodzonej zdolności przekraczania siebie otwiera się on na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Gdy w tym, co jest poza nim, upatruje sensu życia i zarazem szansy na zachowanie swego bytu mimo przemijalności, wówczas można mówić o duchowości religijnej, szczególnie w sytuacji, gdy głównym celem działalności człowieka jest jego zbawienie. W zależności od tego, w jakim systemie treści doktrynalnych i etyczno-moralnych realizuje się to dążenie do własnego zbawienia, będziemy mieli różne rodzaje duchowości religijnych, jak chociażby duchowość hinduistyczną, buddyjską, judaistyczną, muzułmańską czy chrześcijańską.

          Duchowość chrześcijańska

          W duchowości chrześcijańskiej ostatecznym odniesieniem człowieka w jego dążeniu do zbawienia jest Bóg w Trójcy Osób, o którym poucza Pismo Święte, a którego w pełni objawił Jezus Chrystus, stale obecny w Kościele mocą Ducha Świętego. W związku z tym należy podkreślić, że duchowość chrześcijańska tym różni się od innych duchowości religijnych, że jest trynitarna, chrystocentryczno-pneumatologiczna i eklezjalna. Zarówno z punktu widzenia podstaw dogmatyczno-doktrynalnych, jak i samego doświadczenia duchowego, czyli sposobu przeżywania swojego odniesienia do Boga, duchowości chrześcijańskiej nie można w żaden sposób utożsamiać z duchowościami innych religii czy systemów filozoficzno-etycznych. Chrześcijanin bowiem, czerpiąc z bogactwa swej duchowej natury, wchodzi w najściślejszą, opartą na miłości więź osobową z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Dokonuje się to jednak nie dzięki medytacyjno-ascetycznym wysiłkom samego człowieka, jak to bywa np. w duchowościach dalekowschodnich, lecz jest owocem dzieła odkupienia, którego dokonał Jezus Chrystus. U podstaw duchowości chrześcijańskiej jest zatem działanie łaski Bożej, jakiej człowiek staje się uczestnikiem przez sakrament Chrztu św. i swoje zaangażowanie w Kościele świętym.

Dowiedz się więcej: ABC duchowości   Marek Chmielewski    

Poliposiłek

zywnoscPoliposiłek to specjalna dieta, którą po przeprowadzeniu badań, zaproponowali holenderscy uczeni. Dieta ta ma zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. A choroby te są jedną z głównych przyczyn zgonów. Warto więc zadbać o zdrowie, tym bardziej, że dieta ta jest smaczna, a część z jej składników z pewnością Cię zaskoczy 🙂

Poliposiłek składa się z najzdrowszych dla naszego układu krążenia produktów, czyli powinny to być:

wino

ryby

owoce

warzywa

czosnek

migdały

ciemna czekolada.

Prawda, że są smaczne? Może oprócz czosnku, ale z jego zapachem można sobie poradzić. Wszystkie te produkty można spożywać codziennie, oprócz ryb, te 4 razy w tygodniu.

U osób w średnim wieku, którzy jedli poliposiłek codziennie, ryzyko chorób układu sercowo – naczyniowego zmniejszy się o 76%, a oczekiwana długość życia wzrośnie u mężczyzn o 6,6%, u kobiet 4,8%.

Produkty te raczej są ogólnie dostępne i, nie będzie więc problemu ani z ich kupieniem, ani spożywaniem. Pamiętać oczywiście należy, że tak jak w przypadku wszystkiego zalecany jest umiar…

Wino kupisz tutaj:

Euro Wino

Projekt Wino 

 

Radzenie sobie z rodzinnymi nastrojami

SUZW radzeniu sobie z rodzinnymi nastrojami pomóc może:

 1. Samoświadomość i samoakceptacja, czyli: szacunek do siebie samego, rozumienie własnych potrzeb, rozumienie własnych emocji i samokontrola, motywacja do pracy nad sobą i chęć zmiany na lepsze, umiejętność dbania o siebie i miłość do siebie.
 2. Umiejętność znalezienia dystansu oraz szukanie zrozumienia i akceptacji trudnych zachowań bliskich nam osób.
 3. Motywacja do dbania o relacje z bliskimi osobami: umiejętność doceniania bliskich osób, rozumienie potrzeb innych, empatia w stosunku do nich, umiejętność dawania wsparcia i brania od bliskich tego, co chcą nam podarować.
 4. Niezgoda na agresję.
 5. Asertywność.
 6. Umiejętność dobrej komunikacji.
 7. Rozumienie zasad funkcjonowania rodziny. Poznanie jej historii i systemu wartości oraz reguł, według których funkcjonuje.
 8. Umiejętność dbania o relacje z partnerem, czyli: wyznaczanie granic, szacunek do partnera i liczenie się z jego zdaniem, traktowanie rodzinnych kłopotów jako wspólnych spraw i wspólne poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji, podział codziennych obowiązków, dbanie o wspólnie spędzany czas, dobrą komunikację i intymność w relacji.

Dowiedz się więcej:  Nas troje czyli rodzinne nastroje Maria Rotkiel