Aktywny Senior

aktywny senior

Od 5 listopada 2012 trwa projekt „Aktywny Senior” realizowany przez Fundację Lokalnych Inicjatyw Społecznych wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma na celu zaktywizowanie osób po 60 roku życia oraz zaangażowanie ich w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Głównym działaniem projektowym są szkolenia i konsultacje eksperckie skierowane do osób powyżej 60 roku życia z powiatu głogowskiego oraz działania angażujące do wolontariatu kompetencji, uzupełnione kampanią społeczną dotyczącą aktywności seniorów. 

Zajęcia edukacyjne dla seniorów – osób powyżej 60 roku życia z powiatu głogowskiego – to szkolenia i konsultacje eksperckie, które mają podnieść ich zakres wiedzy i kompetencji m.in. na temat takich aspektów, jak wykorzystanie komputera i nowoczesnych technologii, zagadnień formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem osób starszych w społeczeństwie, profilaktyki zdrowotnej i dbania o siebie w okresie starzenia się czy aktywności obywatelskiej i form uczestniczenia w życiu społecznym osób starszych, w tym współpracy woluntarystycznej, co przyczyni się do wzmocnienia ich potencjału ludzkiego i społecznego. 

Istotnym składnikiem działań są  także nieformalne spotkania w Kawiarence Aktywnego Seniora, dzięki którym środowisko seniorów z powiatu głogowskiego będzie miało możliwość zintegrowania się i podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwiązywania problemów środowiska, w którym funkcjonują.

Ważnym elementem działań będzie kampania społeczna AKTYWNY SENIOR, mająca na celu nie tylko zwrócenie uwagi na problemy osób starszych, ale również próbę złamania stereotypów dotyczących starości poprzez pokazanie seniorów w pozytywnym świetle, co wzmocni potencjał kapitału społecznego lokalnej społeczności. Podczas kampanii zwiększy się wiedza i poszerzy świadomość wśród lokalnej społeczności n/t problemów osób 60+ oraz możliwości aktywnego ich uczestniczenia w życiu społecznym, jak również pomoże w umocnieniu pozytywnego wizerunku osób starszych w środowisku lokalnym. 

Udział w projekcie oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne. Zobacz>>>

 

 

 

 

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Jak komunikowanie się wpływa na jakość związku

Jak komunikowanie się wpływa na jakość związku?

Kto posiada lepsze umiejętności w komunikowaniu się: kobiety czy mężczyźni?

Jakie style komunikowania się sprzyjają związkom a jakie nie?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w moim filmie. Zapraszam!

 

dowiedz sie wiecej

 

 

Zostaw komentarz!

Podziel się filmem, aby inni również mogli skorzystać z porad. 

Zapisz się, aby otrzymać informację o kolejnej prezentacji i materiały tylko dla zapisanych: 

Imię:
Adres email:

 

 

 

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Jak przezwyciężyć myślenie katastroficzne

12ee1f93969946fb1d2f1b907ae26d39Myślenie katastroficzne nacechowane jest negatywnym podejściem do tego, co może się wydarzyć i wręcz przewidywaniem takich wydarzeń. Osoby, które w taki sposób myślą, są przekonane, że to, co wymyśliły, z całą pewnością się wydarzy. Na szczęście dla nich nic takiego się nie wydarza, choć niestety dla nich nie są to dowody na błędność ich myślenia.

Kiedy indziej zwykłe wydarzenia, które są częścią życia każdego człowieka, osoby takie rozdmuchują do wielkich rozmiarów, każdemu niepowodzeniu nadają rangę wielkiego nieszczęścia.

Czy Ty również poddajesz się katastroficznemu myśleniu? Zamiast rozmyślać w jak okropnej i trudnej sytuacji byś się znalazł, zadaj sobie następujące pytania:

1. Co będzie jeśli moje oczekiwania się sprawdzą?

2. Jak mogę poradzić sobie z ewentualnymi konsekwencjami?

3. Czy konsekwencje, których się obawiam są rzeczywiście tak poważne?

4. Jeśli moje negatywne oczekiwania się sprawdzą, jakie to będzie miało znaczenie w szersze perspektywie? Jutro, za miesiąc, za rok?

Dzięki odpowiedziom na te pytania, uświadomisz sobie, że negatywne konsekwencje wydarzenia nie zawsze mają tak wielkie znaczenia, jakie im przypisujesz. Warunkiem jest, że będziesz na nie odpowiadał szczerze, bez samooszukiwania się i będzie pamiętać te odpowiedzi. A jeśli masz problem nawet z próbą otwarcia się na takie pytania, porozmawiaj na ten temat z kimś, komu ufasz. Być może po takiej rozmowie łatwiej będzie Ci na nie odpowiedzieć.

Ćwiczenie

Zapisz i oceń swoje katastroficzne myśli.

I rób to przez kilka tygodni – zapisuj swoje katastroficzne myśli.

Korzystaj z powyższych pytań i odpowiadaj na nie. Przed i po oceń nasilenie  swojego lęku od 0 do 100.

Poznaj skuteczne metody pokonywania lęku>>> 

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal