Depresja – definicja, statystyka

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni.

Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy:

 • brak energii
 • zmiana apetytu
 • dłuższy lub krótszy sen
 • stany lękowe
 • trudności z koncentracją
 • niezdecydowanie
 • niepokój
 • poczucie bycia bezwartościowym
 • poczucie winy lub beznadziei
 • oraz myśli o samookaleczeniu lub samobójcze

Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.

Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia,   zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.

Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.

W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.

Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. 

Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.

Rozmowa z zaufanymi osobami może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji. 

Depresja – dane statystyczne

Na całym świecie zwiększa się występowanie powszechnych zaburzeń psychicznych. W latach 1990 – 2013, liczba osób cierpiących na depresję i/lub zaburzenia lękowe wzrosła bez mała o 50%.

Niemal 10% ludności świata cierpi na jedno lub oba z tych zaburzeń.

W skali globalnej udział depresji w latach życia z niepełnosprawnością wynosi 10%.

W rejonach katastrof humanitarnych i trwających konfliktów depresja lub zaburzenia lękowe występują u 1 na 5 osób.

Depresja zwiększa ryzyko innych chorób niezakaźnych, takich jak cukrzyca i choroby układu krążenia. Ponadto, takie choroby jak cukrzyca oraz choroby układu krążenia zwiększają ryzyko depresji.

Depresja poporodowa u kobiet może mieć niekorzystny wpływ na rozwój niemowląt.

W wielu krajach na świecie, nie ma żadnego lub dostępne jest bardzo niewielkie wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia zdrowia psychicznego.                 

Nawet w państwach o wysokim poziomie dochodów niemal 50% osób cierpiących na depresję nie jest leczonych.

Brak leczenia powszechnie występujących zaburzeń zdrowia psychicznego pociąga za sobą wysokie koszty ekonomiczne – wyniki nowego badania przeprowadzonego pod auspicjami WHO wskazują, że w skali całego świata roczne koszty depresji i zaburzeń lękowych sięgają ponad 1 bilion USD.

Koszty zapobiegania i leczenia najpowszechniejszych zaburzeń zdrowia psychicznego są stosunkowo niewielkie.

Źródło: WHO

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Negatywne myśli i depresja

Internetowa Poradnia Psychologiczna

Negatywne myśli mogą pojawić się u każdego i nie należy się nimi przejmować. Pod warunkiem, że pojawiają od czasu do czasu i są spowodowane faktycznymi wydarzeniami z życia.

Ciąg negatywnych myśli pojawiających się cały czas przez dłuższy okres czasu może prowadzić nawet do depresji. Zacząć się może od jednej uporczywej negatywnej myśli, za którą idą następne, aż nasze myślenie jest zdominowane przez taki właśnie typ myśli. Należy bronić się przed takim obrotem sprawy, próbować pozbyć się tych myśli, zmienić tok myślenia, charakter myśli.

Co może być przyczyną ciągu negatywnych myśli? Na przykład:

– samotność – zarówno brak obecności bliskiej osoby, jak i brak wokół osoby, z którą moglibyśmy być blisko,

– negatywizm – tu rozumiany jako negatywne nastawienie do siebie, otoczenia, świata i życia,

– egocentryzm – zbytnie skupianie się na sobie i swoich przeżyciach,

– perfekcjonizm – dążenie do perfekcji w każdej sferze życia i mnogość rozczarowań, gdy nie uda się jej osiągnąć,

– bierność – brak działań i brania swojego życia w swoje ręce prowadzi do rozczarowania sobą i życiem, frustracji,

 • – personalizacja – twierdzenie, że dany problem dotyczy tylko mnie,

– generalizacja – przeświadczenie, że już zawsze będzie źle,

– katastrofizacja – przeświadczenie, że z żadnej trudnej sytuacji nie ma żadnego wyjścia.

To generalne kategorie przyczyn pojawiania się negatywnych myśli. U każdego mogą one pasować do tych schematów lub być poza nimi. Niezależnie od przyczyny mogą być groźne.

Jak postępować, gdy zauważysz u siebie ciąg negatywnych myśli?

Znajdź przyczynę, może być nią któraś z podanych powyżej. Zastanów się, jakie konkretne wydarzenie, spotkanie czy rozmowa mogła być przyczyną pojawienia się takiej myśli.

Dokonaj analizy tego wydarzenia, spotkania lub rozmowy i zastanów się czy racjonalnie je oceniasz. A jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić samodzielnie, poproś kogoś o taką ocenę.

W przypadku dłuższego utrzymywania się ciągu negatywnych myśli poszukaj pomocy. Mogą być to osoby Ci najbliższe, a jeśli one nie będą w stanie lub natężenie takich myśli jest już duże, zgłoś się po pomoc do psychologa. Pamiętaj, że negatywne myśli pojawiające się przez dłuższy czas mogą prowadzić do depresji.

©Przemysław Pufal

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Twarze depresji

W 2015 roku ponad 5,5 tysiąca Polaków popełniło samobójstwo, z czego prawie dwa tysiące stanowili seniorzy (z grupy „60+”) – wynika z danych Komendy Głównej Policji. Oczywiście nie za każdym z tych dramatów stała depresja, ale niestety jest ona odpowiedzialna za bardzo wiele zamachów samobójczych.

źródło: www.twarzedepresji.pl

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal