Jak rozmawiać z dzieckiem: Płeć, seks i „skąd się wzięłam/wziąłem?”

Spróbuj mnie zrozumieć - Izabela Pufal - okładkaPierwsze pytania dziecka dotyczące seksualności i przychodzenia na świat wynikają najczęściej z dostrzeżenia anatomicznych różnic płciowych lub innych zjawisk związanych z tą sferą (np. narodziny zwierząt). Miejscem takich obserwacji jest zwykle plaża, basen, wycieczka na wieś, a sprzyja im letni negliż i kontakt z naturą. Zainteresowanie dziecka płciowością niesłusznie kojarzy się dorosłym ze sferą erotyczną. Wynika stąd podstawowa trudność w prowadzeniu takich rozmów. Dziecko odnosi się do tego zjawiska jak przyrodnik poznający bogactwo świata natury, natomiast dorosły uważa, że stawiane mu pytania dotyczą jego intymności, i czuje się nimi skrępowany. Stąd tendencja rodziców do podawania wyjaśnień bardzo odległych od prawdy, a tym samym od ich intymnej sfery. Obecnie najpopularniejszym wyjaśnieniem pojawienia się dziecka w rodzinie jest „kupowanie w szpitalu”. Nie jest ono jednak przez dziecko pozytywnie odbierane, ponieważ sugeruje przypadkowość i nieprzewidywalność tego procesu. Obfituje także w momenty wzbudzające lęk, jak oczekiwanie w szpitalu na zabranie przez rodziców do domu. Poza tym nawet dla maluchów są to mało wiarygodne opowieści, dodatkowo przedstawiane przez dorosłych w dziwnej atmosferze skrępowania. Natomiast powiedzenie dziecku prawdy, to znaczy wyjaśnienie związku pomiędzy miłością rodziców, ich bliskością a jego pojawieniem się na świecie, może pogłębić wzajemną więź. Zamiast anatomicznych szczegółów, których „mali odkrywcy” wcale tak dużo nie oczekują, warto porozmawiać więcej o uczuciach, takich jak miłość pomiędzy rodzicami, pragnienie posiadania dziecka, radość z jego narodzin.

     Kolejna trudność to słownictwo, a właściwie – jego brak. Mamy do dyspozycji głównie określenia medyczne lub wulgaryzmy, którymi z oczywistych powodów się nie posłużymy. Decydując się na użycie nazw anatomicznych, powinniśmy poinformować dziecko o ich medycznym pochodzeniu i ograniczeniach w stosowaniu w życiu społecznym (np. podczas niedzielnego obiadu u babci). Możemy też zaproponować dziecku, aby samo znalazło określenia na to, co zaobserwowało.

Dziecko, zadając tego rodzaju pytania, nie chce poznawać intymnych szczegółów współżycia rodziców, lecz – przede wszystkim – zależy mu na tym, aby upewnić się, że właściwie dostrzegło różnice anatomiczne lub odpowiednio skojarzyło ze sobą określone zjawiska (np. bycie w ciąży i posiadanie potomstwa). Ponadto niepokoi się, czy te różnice, a dokładnie odmienność ciała innych od jego własnego, uznawanego za wzór, nie świadczą o jakimś zaburzeniu. Dlatego podczas rozmowy na ten temat należy zapewnić dziecko, że zauważone przez nie różnice są jak najbardziej prawidłowe, powszechne i akceptowane. Dobrze jest również umieścić te spostrzeżenia w kontekście innych różnic międzyludzkich (takich jak rasa, wiek, budowa fizyczna, uzdolnienia) i osobowościowych (osoby radosne i poważne, spokojne i żywiołowe). Można nawiązać do fikcyjnych, ale dobrze znanych dziecku postaci, np. wspomnieć o pogodnym Kubusiu Puchatku, żywiołowym Tygrysku i zamyślonym Kłapouchym. Oczywiście nie wartościujemy, które z tych cech są pozytywne, a które mniej pożądane. Pozwala to dziecku zobaczyć różnice płciowe w szerszym kontekście różnorodności otoczenia oraz uczy akceptowania odmienności i tolerancji dla nich.

Całość tutaj: 

Rozmowy z dzieckiem. Proste odpowiedzi na trudne pytania>>>

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Seks w związku – dlaczego jest go mniej

 Przyczyny, z powodu których jest mniej seksu w związku, niż było wcześniej, mogą być różne. Zobacz film o dowiedz się więcej na ten temat. Możecie uniknąć nieporozumień i kłótni na ten temat!

dowiedz sie wiecej

Zostaw komentarz!

Podziel się filmem, aby inni również mogli skorzystać z porad.

Zapisz się, aby otrzymać informację o kolejnej prezentacji i materiały tylko dla zapisanych:

Imię:
Adres email:

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Seksualna kreatywność

Seks w związku, w małżeństwie to bardzo ważny element relacji dwojga ludzi. Niestety może być również przyczyną nieporozumień, kłótni a nawet powodem wyrządzania krzywdy.

Co wolno w seksie a czego nie wolno? O tym jest ten film:

dowiedz sie wiecej

Zostaw komentarz!

Podziel się filmem, aby inni również mogli skorzystać z porad!

Zapisz się, aby otrzymać informację o kolejnej prezentacji:

Imię:
Adres email:

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal