TRZY SKŁADOWE TWOJEJ TOŻSAMOŚCI OSOBOWEJ

Twoja tożsamość osobowa ma trzy elementy, niczym wykres kołowy podzielony na trzy części. Każda z nich łączy się z pozostałymi, wspólnie tworząc twoją osobowość. W znacznym stopniu determinują to, co myślisz, czujesz i robisz, oraz wszystko, co ci się przydarza.

Pierwszym elementem twojej osobowości i tożsamości jest twoje ja idealne. Składają się na nie wszystkie nadzieje, marzenia, wizje i ideały. Ja idealne stworzone jest z zalet, wartości i cech, których najbardziej pragniesz i które podziwiasz u innych. Ja idealne to osoba, którą najbardziej chciałbyś się stać, gdybyś tylko mógł być chodzącym ideałem. Takie wzorce kształtują i wyznaczają twoje zachowanie.
Wielcy mężczyźni i kobiety, przywódcy i ludzie z charakterem bardzo jasno określają swoje wartości, wizje i ideały. Wiedzą, kim są i w co wierzą. Stawiają sobie wysoko poprzeczkę i nie zgadzają się na kompromisy. Są to mężczyźni i kobiety, których inni naśladują i na których można polegać. Podczas swoich interakcji z innymi są zdecydowani i wyraziści. We wszystkim, co robią, próbują doścignąć swoje ideały.

SPOSÓB, W JAKI POSTRZEGASZ SIEBIE

Drugą składową tożsamości osobowej jest twój obraz samego siebie (wizerunek własny). Jest to sposób, w jaki chcesz widzieć siebie i myśleć o sobie. Często nazywa się go „wewnętrznym lustrem”. To właśnie w nim przeglądasz się, żeby zobaczyć, jak powinieneś się zachować w określonej sytuacji. Dzięki jego mocy twoje zewnętrzne zachowanie zawsze jest zgodne z wewnętrznym obrazem samego siebie.

Odkrycie obrazu samego siebie, zapoczątkowane przez Maxwella Maltza, było wielkim przełomem w zrozumieniu ludzkich dokonań i efektywności. Dzięki wizualizacji i wyobrażaniu sobie, że dajemy z siebie wszystko w sytuacji, która ma dopiero nadejść, wysyłasz wiadomość do swojej podświadomości. Podświadomość przyjmuje ją jako rozkaz, po czym koordynuje twoje myśli, słowa i działania w taki sposób, żeby pasowały do wzorca zgodnego ze stworzonym przez ciebie obrazem.

Poprawa w twoim życiu zaczyna następować wraz z poprawą twoich mentalnych wyobrażeń. Wewnętrzne obrazy wpływają na emocje, zachowanie, postawę, a nawet na sposób reagowania na ciebie przez innych ludzi. Rozwój pozytywnej tożsamości osobowej jest najistotniejszym elementem na drodze do zmiany myślenia i życia.

JAK SIĘ CZUJESZ Z SAMYM SOBĄ

Trzecim aspektem twojej tożsamości osobowej jest twoje poczucie własnej wartości. Jest to emocjonalny składnik osobowości oraz najważniejszy czynnik określający twój sposób myślenia, czucia i zachowania. Poziom twojej samooceny w wielkim stopniu wpływa na przebieg wydarzeń w twoim życiu.
Samoocenę najlepiej definiują słowa: to, jak bardzo lubisz siebie. Im większą darzysz siebie sympatią, tym lepiej poradzisz sobie we wszystkich podejmowanych działaniach. A dzięki prawu odwracalności im lepiej ci idzie, tym bardziej siebie lubisz.

Twoje poczucie własnej wartości jest jak „reaktor jądrowy” dla osobowości. To prawdziwe źródło energii, od którego zależy twoja pewność siebie i entuzjazm. Im bardziej siebie lubisz, tym wyżej stawiasz sobie poprzeczkę. Im bardziej siebie lubisz, tym większe wyznaczasz sobie cele i tym więcej wytrwałości wkładasz w ich osiągnięcie. Ludzie obdarzeni wysoką samooceną są dosłownie nie do zatrzymania.

Od tego, jak wysokie jest twoje poczucie własnej wartości, zależy jakość twoich relacji z innymi ludźmi. Im bardziej lubisz i szanujesz siebie, tym bardziej będziesz lubił i szanował innych, a oni będą się z tobą lepiej czuć. A w życiu zawodowym i karierze twój poziom samooceny jest determinującym czynnikiem określającym, czy ludzie będą kupować twoje produkty, zatrudniać cię, wchodzić z tobą w interesy, a nawet pożyczać ci pieniądze.

Im wyższa jest twoja samoocena, tym lepszym okażesz się partnerem i rodzicem. Rodzice z wysokim poczuciem własnej wartości wychowują dzieci o wysokiej samoocenie. Takie dzieci rozwijają w sobie dużą pewność siebie i trzymają się z tymi, które są do nich pod tym względem podobne. W domach, w których panuje wysokie poczucie własnej wartości u wszystkich domowników, przeważa miłość, śmiech i radość.

Zobacz całość: Brian Tracy – Zmień swoje myślenie a zmienisz swoje życie>>>

  ZOBACZ: Dogadaj się! Kurs skutecznej komunikacji

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge