wszyscy jestesmy pacjentami„Wszyscy Jesteśmy Pacjentami” to kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim, poświęcona promocji zdrowia i popularyzacji profilaktyki, w szczególności zaś praktyk z zakresu tzw. profilaktyki wczesnej i pierwotnej, które można wdrożyć na etapie codziennego funkcjonowania.

Profilaktyka wczesna koncentruje się na utrwalaniu wzorców zdrowego stylu życia, przede wszystkim w zakresie ruchu, diety i wyeliminowania szkodliwych nawyków, mogących być zarzewiem chorób i schorzeń. Służy wzmocnieniu organizmu i stanu zdrowia. Skierowana jest do osób zdrowych.

Profilaktyka pierwotna obejmuje podobne działania, przeznaczona jest jednak dla osób znajdujących się w tzw. grupach ryzyka, szczególnie narażonych na występowanie chorób i schorzeń, z powodów genetycznych i środowiskowych. Działania profilaktyczne koncentrują się na zmniejszeniu bądź kontroli czynników ryzyka i zmniejszeniu ekspozycji na nie.

Pozostałe rodzaje profilaktyki, wtórna i trzeciorzędowa, koncentrują się na osobach już chorych i służą kolejno wczesnemu wykryciu choroby dzięki badaniom i zastosowaniu odpowiedniego leczenia połączonego ze zmianą nawyków oraz hamowaniu postępów i konsekwencji choroby, w tym skali występowania powikłań.

Nazwa „Wszyscy Jesteśmy Pacjentami’ nawiązuje do faktu, że wszyscy – niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia czy majątku – narażeni jesteśmy na występowanie chorób, infekcji i schorzeń. W wielu przypadkach możemy jednak je wyeliminować bądź ograniczyć za sprawą przestrzegania odpowiednich reguł i zachowań.

Hasłami, które przyświecają kampanii, są: „Zdrowie jest w naszych rękach” oraz „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Kampania chce uświadomić Polakom, że w wielu przypadkach to sami podejmują wybory w kwestii swojego zdrowia oraz – wielokrotnie – również zdrowia innych.

Kampania „Wszyscy Jesteśmy Pacjentami” nakłania do regularnych badań, poświęceniu czasu na prognozę i poprawę swojego stanu zdrowia oraz wdrożenia i modyfikacji codziennych zachowań, tak aby móc cieszyć się dobrym zdrowiem, odpornością, kondycją i samopoczuciem. Upowszechnia wiedzę dotyczącą zachorowań, ich sposobów i przyczyn i propaguje odpowiednie zachowania prozdrowotne. Uwrażliwia i edukuje społeczeństwo na tematy związane z szeroko pojmowaną profilaktyką zdrowotną.

Przesłankami do organizacji kampanii jest wciąż niska świadomość Polaków na temat znaczenia profilaktyki i powszechna tendencja do interesowania się sposobami dbania o zdrowie jedynie w przypadkach jego niedomagania. Tymczasem konieczne jest pofatygowanie się o jego ochronę również w chwilach, w których żywimy przekonanie, że nic nam nie dolega. Prawidłowe wdrożenie odpowiednich nawyków to pierwszy krok do cieszenia się długim zdrowiem i życiem.

Niska wiedza na temat profilaktyki jest jedną z przyczyn wysokiego wskaźnika umieralności. Doprowadzają do niej również szkodliwe nawyki, takie jak palenie papierosów, brak ruchu, picie alkoholu, których wzrost obserwujemy w ostatnim czasie. Brak kultywowania zdrowego stylu życia doprowadza do pojawienia się choroby, brak regularnych badan, umożliwiających jej zahamowanie bądź całkowite wyleczenie, prowadzi do jej rozwoju, a w konsekwencji nawet do zgonu.

Problemem na ogromną skalę jest również dostęp do odpowiednich specjalistów, mogących zdiagnozować pojawienie się choroby, wcześnie wykryć i oszacować jej stan oraz podjąć odpowiednie leczenie. Wedle badań TNS Polska z 2014 roku, służbę zdrowia źle ocenia 79% Polaków – 41% uważa, że działa ona źle, a 38%, że zdecydowanie źle. Zdecydowana większość ankietowanych (65 proc.) jest też zdania, że kraj na takim poziomie rozwoju gospodarki, na jakim znajduje się Polska, stać na zapewnienie wyraźnie lepszego poziomu opieki zdrowotnej niż aktualny.

Co trzeci Polak uważa swoje zdrowie za takie sobie, 16% uważa, że jest ono złe lub bardzo złe. Polacy wykazują chęć zadbania o własne zdrowie (75% Polaków uważa, że to obowiązek nas samych), jednak często nie mają ku temu odpowiedniej wiedzy i możliwości – to właśnie ma zmienić ta kampania społeczna.

Działania:

1. Bezpłatne badania diagnostyczne w mobilnych punktach na terenie całej Polski, w tym:
Analiza stanu ciała
Porady dietetyczne
Kompleksowe badanie organizmu
Przesiewowe badanie skriningowe
Ocena stanu zdrowia
Konsultacje i porady specjalistów
2. Spotkania i prelekcje
3. Wizyty domowe
4. Artykuły specjalistów na temat odpowiednich działań profilaktycznych
5. Kompendium wiedzy na stronie internetowej
6. Udział w konferencjach

Cele:

1. Bezpłatne badania diagnostyczne w mobilnych punktach na terenie całej Polski, w tym: 
Analiza stanu ciała
Porady dietetyczne
Kompleksowe badanie organizmu
Przesiewowe badanie skriningowe
Ocena stanu zdrowia
Konsultacje i porady specjalistów
2. Spotkania i prelekcje
3. Wizyty domowe
4. Artykuły specjalistów na temat odpowiednich działań profilaktycznych
5. Kompendium wiedzy na stronie internetowej
6. Udział w konferencjach

Strona kampanii>>> 

ZOBACZ: Jak znaleźć miłość na całe życie - Poradnik dla samotnych serc

 

Trener, coach, konsultant, mediator, pedagog, autor książek, kursów i szkoleń Przemysław Pufal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge